Our mission

Askelten palo on kulttuuriyhdistys, jonka päämäärä on rakentaa monikulttuurisia siltoja Suomessa asuneiden espanjankielisten yhteisöjen ja suomalaisen yhteiskunnan välillä käyttämällä alkuperäisten kansojen tansseja ja musiikkia.

Askelten Palo is a cultural association, whose aim is to build intercultural bridges between the Spanish-speaking communities in Finland and the Finnish society through folk music and dances.

Advertisements